Værdier

Hvem er Aarhus Børnehøjskole?

Aarhus Børnehøjskole er for børn fra 6 – 13 år og ligger på Nørre Allé 44 i hjertet af Aarhus.

Det er et levende hus med kreative kurser og læringsaktiviteter fordelt over hele ugen, året rundt.

Her vil vi gøre verden større for de mindste. Det skal ske ved at lade børn møde højskoletankerne om fællesskab, dannelse og værdighed på baggrund af et folkekirkeligt ståsted.

Vi vil give børn et sted, hvor de kan øve sig i at være nysgerrige på sig selv, på hinanden og på livet.

Børnehøjskolen er for alle – uanset hvem du er, eller hvad du tror på.

Vi tilbyder kurser og undervisning inden for områderne:

  • Kunst og Håndværk
  • Musik og Drama
  • Leg og Teknologi
  • Gastronomi

 

Her kan man lære noget, men endnu vigtigere: være noget for andre i et fællesskab, hvor det ikke handler om at vise, hvad man kan, men være den man er.

Læs mere om vores syn på pædagogik nedenfor.

PÆDAGOGIK

På Aarhus Børnehøjskole møder vi hinanden med tillid, værdighed, dialog og humor. Vi tror på, at børn og frivillige vokser af at blive mødt med positive forventninger og af at indgå i tillidsfulde relationer med andre børn og voksne. På Aarhus Børnehøjskole kan man få venner og have det sjovt sammen. Vi tror på, at livet bliver lidt sjovere og lettere, hvis man møder det med et smil.

Her ser vi børnene og de frivillige, som dem de er, og vi bestræber os på, at alle føler sig trygge og hjemme på Aarhus Børnehøjskole. Vi tager alle seriøst og lytter til deres holdninger til hverdagen, samfundet, livet og trosliv. Her forventer vi, at alle, både børn og frivillige, er aktive medspillere i fællesskabet og tager ansvar for at skabe en god kultur på Aarhus Børnehøjskole.

På Aarhus Børnehøjskole er dialogen i centrum. Her taler vi om tingene. Vi taler om de små oplevelser i hverdagen, samhørighed og uenigheder i fællesskabet og indholdet i kurser og læringsaktiviteter. Vi tror på, at vi gennem dialogen kan blive klogere på de andre, os selv og den verden, vi er en del af.

Her skal børnene på banen, for læring er noget vi skaber sammen

På Aarhus Børnehøjskole er børnene medbestemmende i alt, hvad der sker i læringsaktiviteterne. Her skaber vi læringsaktiviteterne og læringsrummet sammen, og alle byder ind med deres kompetencer og idéer. Vi tror på, at vi udvikler os og lærer nye ting ved at være en del af et læringsmiljø, hvor vi er nysgerrige, undersøgende, udforskende, og hvor alle får chancen for at prøve sig selv af. Her er det lysten til at lære, der driver værket, og vi tror på, at når man er så fordybet i noget, at man helt glemmer verden omkring sig, så lukker man en ny verden op for sig selv.

På Aarhus Børnehøjskole får børnene ansvar; ansvar for at lære fra sig til andre, ansvar for at løfte opgaver og ansvar for at alle er en del af fællesskabet. Vi tror på, at børn og frivillige vokser og udvikler sig ved at få givet et ansvar, som de har mulighed for at leve op til. Børn og frivillige skal mærke, at her tror vi på hinanden.

Voksne, der interesserer sig for børn

På Aarhus Børnehøjskole møder børnene voksne og frivillige, der er nærværende og interesserer sig for børnene. Vi bestræber os på at skabe gode relationer mellem børn og frivillige, da vi tror på, at vi udvikler os som mennesker ved at indgå i relationer med hinanden. Her møder vi børnene i øjenhøjde, og vi bestræber os på, at alle skal føle sig set og respekteret. Her er der plads til alle, og det er vigtigt for os, at alle føler sig som en del af fællesskabet.

På Aarhus Børnehøjskole møder børnene voksne og frivillige, der er nysgerrige på at lære børnene at kende. Her kan de voksne og frivillige finde på at stille spørgsmål, som fx “Hvad er en god dag for dig?”, “Hvad synes du er retfærdigt og uretfærdigt?”, “Hvad vil du gøre, når du oplever uretfærdighed?” og “Hvad tror du, at meningen med livet er?”.