Værdier

De tre værdier, der danner fundamentet for Aarhus Børnehøjskole er værdighed, kvalitet og nysgerrighed. De udtrykker den kultur, vi ønsker, der reflekteres i alle kurser, læringsaktiviteter, relationer og hverdagen på Aarhus Børnehøjskole.

Værdighed
På Aarhus Børnehøjskole respekteres det enkelte menneske. Børnene oplever, at der er en god tone, og at de bliver set og værdsat som dem, de er. Denne oplevelse skal medføre, at børnene også viser hinanden, højskolen og de frivillige tillid, respekt og værdighed.

Kvalitet
De aktiviteter, som foregår på børnehøjskolen, er gennemtænkte og veludførte og er således altid af en høj kvalitet. Dette kræver en høj grad af engagement fra de frivillige. Kvalitet er desuden et nøgleord for de relationer, der skabes mellem de frivillige, forstanderen og børnene, idet der er en god og tæt kontakt mellem disse.

Nysgerrighed
Nysgerrighed gennemsyrer Aarhus Børnehøjskole. Den ses både hos børn og voksne. Der skabes rum for nysgerrighed over for husets aktiviteter og fysiske rammer, og der er nysgerrighed for hinanden, livet og troen. Her er det lysten og nysgerrighed, der driver os til at lære nye ting og åbne verden op.