Pædagogik

På Aarhus Børnehøjskole møder vi hinanden med tillid, værdighed, dialog og humor. Vi tror på, at børn og frivillige vokser af at blive mødt med positive forventninger og af at indgå i tillidsfulde relationer med andre børn og voksne. På Aarhus Børnehøjskole kan man få venner og have det sjovt sammen. Vi tror på, at livet bliver lidt sjovere og lettere, hvis man møder det med et smil.

Her ser vi børnene og de frivillige, som dem de er, og vi bestræber os på, at alle føler sig trygge og hjemme på Aarhus Børnehøjskole. Vi tager alle seriøst og lytter til deres holdninger til hverdagen, samfundet, livet og trosliv. Her forventer vi, at alle, både børn og frivillige, er aktive medspillere i fællesskabet og tager ansvar for at skabe en god kultur på Aarhus Børnehøjskole.

På Aarhus Børnehøjskole er dialogen i centrum. Her taler vi om tingene. Vi taler om de små oplevelser i hverdagen, samhørighed og uenigheder i fællesskabet og indholdet i kurser og læringsaktiviteter. Vi tror på, at vi gennem dialogen kan blive klogere på de andre, os selv og den verden, vi er en del af.

Her skal børnene på banen, for læring er noget vi skaber sammen

På Aarhus Børnehøjskole er børnene medbestemmende i alt, hvad der sker i læringsaktiviteterne. Her skaber vi læringsaktiviteterne og læringsrummet sammen, og alle byder ind med deres kompetencer og idéer. Vi tror på, at vi udvikler os og lærer nye ting ved at være en del af et læringsmiljø, hvor vi er nysgerrige, undersøgende, udforskende, og hvor alle får chancen for at prøve sig selv af. Her er det lysten til at lære, der driver værket, og vi tror på, at når man er så fordybet i noget, at man helt glemmer verden omkring sig, så lukker man en ny verden op for sig selv.

På Aarhus Børnehøjskole får børnene ansvar; ansvar for at lære fra sig til andre, ansvar for at løfte opgaver og ansvar for at alle er en del af fællesskabet. Vi tror på, at børn og frivillige vokser og udvikler sig ved at få givet et ansvar, som de har mulighed for at leve op til. Børn og frivillige skal mærke, at her tror vi på hinanden.

Voksne, der interesserer sig for børn

På Aarhus Børnehøjskole møder børnene voksne og frivillige, der er nærværende og interesserer sig for børnene. Vi bestræber os på at skabe gode relationer mellem børn og frivillige, da vi tror på, at vi udvikler os som mennesker ved at indgå i relationer med hinanden. Her møder vi børnene i øjenhøjde, og vi bestræber os på, at alle skal føle sig set og respekteret. Her er der plads til alle, og det er vigtigt for os, at alle føler sig som en del af fællesskabet.

På Aarhus Børnehøjskole møder børnene voksne og frivillige, der er nysgerrige på at lære børnene at kende. Her kan de voksne og frivillige finde på at stille spørgsmål, som fx “Hvad er en god dag for dig?”, “Hvad synes du er retfærdigt og uretfærdigt?”, “Hvad vil du gøre, når du oplever uretfærdighed?” og “Hvad tror du, at meningen med livet er?”.

 

Et magisk sted

I hjertet af Aarhus ligger Nørre Alle. Her er altid fyldt med mennesker, for gaden er en af byens mest travle. Midt på den travle gade ligger der et hus, der ikke er som alle andre. Hvis man tør vove sig nærmere de store vinduer og stiller sig på tæer og kigger ind, opdager man hurtigt, at det ikke er de voksne, der bestemmer og styrer legen. Det er børnene.

Huset er et sted, hvor alle kan lege med, og hvor alle bliver set – selv hvis man leger gemmeleg. Her handler det ikke om at være den bedste, største, hurtigste eller stærkeste, men om at være noget for andre, og derigennem blive noget for sig selv.
I huset er alle velkomne, uanset om man har blå, grønne eller brune øjne. Vi hilser med high-fives og brede smil, og her vokser du, selvom du ikke har taget de voksne med.

Det store hus hedder Aarhus Børnehøjskole, og vi tror på, at selv store ting kan skabes i det små, og af de små. Vores drøm er at gøre verden større for de mindste, selvom man ser det hele i børnehøjde.
Sammen skaber vi aktiviteter, hvor leg og læring går hånd i hånd. Vi laver alt fra musik og teater til madlavning og spil. Her skal vi have det sjovt og møde nye venner for at opdage, at alle er en brik i et unikt puslespil.

Her snakker vi ikke om prøver og præstationer. For os er det eneste præstationsfremmende at give børn et frirum, hvor vi gennem leg skal lære, skabe og udforske. Her er børnene frie – frie til at tage ansvar, skabe fællesskaber og være nysgerrige på livet. Men vigtigst af alt, så skal vi alle opleve, at vi er værdifulde sammen, uanset hvem man er og hvor man kommer fra.

Aarhus Børnehøjskole er en del af den folkekirkelige børne- og ungdomsbevægelse KFUM & KFUK. Aarhus Børnehøjskole er for alle – uanset hvem du er eller hvad du tror på. Vi skaber sammen et frirum med plads til nysgerrighed over hvad det vil sige at være menneske skabt i verden – hver for sig og sammen med andre.