Privatlivspolitik

Nedenfor finder du Aarhus Børnehøjskoles privatlivspolitik, der beskriver, hvilke informationer vi behandler om dig, på hvilket grundlag og hvilke rettigheder, du har i den forbindelse. Du kan læse om cookies nederst på siden.

Dataansvarlig

Aarhus Børnehøjskole ved KFUM og KFUK i distrikt Aarhus
Nørre Alle 44, 8000 Aarhus
Tlf.: 60214400
Email: info@boernehoejskole.dk Cvr: 41830328

Definitioner
Nedenfor følger definitioner af visse af de væsentligste persondataretlige begreber:

Personoplysninger:
Enhver for form information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle oplysninger, som direkte eller indirekte, alene eller i kombination, kan identificere en bestemt fysisk person.

Dataansvarlig:
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der alene eller sammen med andre afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages Behandling af Personoplysninger.

Databehandler:
Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller et andet organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Behandling:
Enhver aktivitet eller række af aktiviteter som involverer brug af Personoplysninger, fx indsamling, registrering, systematisering, ændring af, søgning i, sammenstilling, overladelse eller videregivelse til personer, myndigheder, selskaber m.v. uden for Organisationen.

Særlige kategorier af personoplysninger:
Oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering samt oplysninger i form af biometriske data, såfremt biometriske data behandles med det formål entydigt at identificere en fysisk person (følsomme oplysninger).

Persondataforordningen: 
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering.

Databeskyttelsesloven: 
Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)

Personlige oplysninger, såsom alder, køn eller e-mail adresse, deler vi, hver gang vi shopper på nettet, logger på netbank eller bruger de sociale medier.

Hvilke oplysninger du har givet virksomheder adgang til gennem tiden, kan det være svært at huske og gennemskue.

Databeskyttelsesloven skal derfor give dig bedre kontrol over dine egne oplysninger. Samtidig skal virksomhederne have bedre styr på, hvordan de behandler og opbevarer dine personlige oplysninger.

Det bruger vi dine oplysninger til

Aarhus Børnehøjskole behandler en række personoplysninger om dig, når du videregiver disse til os. Når du melder et barn til et kursus, videregiver du oplysninger om navn, fødselsdato, adresse, eventuelle oplysninger om allergier, samt eventuelt samtykke til brug af billeder og video af barnet.

Børnehøjskolens medarbejdere og frivillige bruger oplysningerne til håndtering af kursister, opkrævning af kursusafgifter, håndtering af arrangementer og udsendelse af nyhedsbreve.

Navn: Navnet benyttes til at identificere en deltager til et kursus/arrangement. Navnet benyttes til at kunne oprette lister over deltagere til arrangementer og til udsendelse af nyhedsbreve mv.

Adresse: Adressen bruges til at kunne udsende nyheder og opkrævninger.

Telefon/mobiltelefon: Benyttes til at kunne kontakte barnets forældre i tilfælde af eksempelvis spørgsmål omkring kursustilmelding deltagelse eller i forbindelse med et arrangement/lejr.

E-mail: Benyttes til udsendelse af nyhedsbreve og generel kontakt i forbindelse deltagelse i kurser.

Fødselsdato: Fødselsdatoen benyttes til at fastsætte deltagergebyr og i forbindelse med indplacering og fordeling af kursister på kurser mv.

Køn: Benyttes til segmentering og statistik. Derudover til opdeling efter køn eksempelvis i forbindelse med sovefaciliteter.

Børneattester: Der gemmes oplysninger om hvornår en positiv børneattest er indhentet. Børneattesten indhentes kun efter samtykke. Børneattesten skal fornys hvert 3. år.   

CPR-nr: CPR-nummeret registreres kun ved indhentning af børneattester eller ved indberetning til Skat. Indhentningen af børneattester er et lovkrav for personer der har direkte kontakt med børn under 15 år.

Helbredsoplysninger: Ved tilmelding til et arrangement kan der afgives helbredsmæssige oplysninger om eksempelvis allergi eller sygdomme der skal tages hensyn til. Dette gøres udelukkende for at Aarhus Børnehøjskole kan tage hånd om deltagerne. Det kan eksempelvis være speciel mad i forbindelse med fødevareallergi, eller hjælp til at indtage medicin.

Oplysninger der videregives til tredjepart

Vi benytter os af en række databehandlere til hosting af medlemssystemer, hjemmesider og nyhedsbrevsudsendelse. Din email-adresse og navn bliver videregivet til en ekstern samarbejdspartner der står for udsendelse af nyhedsbreve. Der er indgået databehandleraftaler med alle databehandlere.

Kreditkortoplysninger: Kreditkortoplysninger håndteres af en tredjepart, og oplysninger som kortnummer er ikke tilgængelige for Aarhus Børnehøjskole. Der opbevares oplysninger om beløb og tidspunkt for betaling.

Deltageroplysninger: Deltagerkartotek hostes af tredjepart. Hjemmesider og programmer til håndtering af personoplysninger vedligeholdes af eksternt konsulenthus. Der er indgået databehandleraftaler med disse tredjeparter.

Deltagerlister: Deltagerlister deles med arrangører af arrangementer og begivenheder. Listerne benyttes blandt andet til indtjekning, indkvartering og opfølgning. Begrænsede deltagerlister indeholdende navn, by og forening er tilgængelige for de resterende deltagere til et specifikt arrangement.

Helbredsoplysninger: Disse informationer deles kun med nøglepersoner involveret i afholdelsen af et arrangement såsom forstanderen eller frivillige.

Kriterier for behandlingen af dine oplysninger

Deltageroplysninger behandles med udgangspunkt i Persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b). Behandlingen er nødvendig for at kunne opfylde aftalen der indgås mellem deltageren/kursisten når der afholdes begivenheder, udsendes nyhedsbreve og magasiner samt når der opkræves deltagergebyrer.

Betalingsoplysninger og oplysninger i forbindelse med indberetning til Skat opbevares i fem år samt indeværende år, jf. bogføringslovens § 10. stk 1.

Børneattester: Positive børneattester gemmes i tre år, hvorefter de skal fornys.

Helbredsoplysninger behandles idet de afgives i tilmeldingsprocessen til et arrangement, og håndteres på baggrund af Persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra d.

Dine rettigheder

Som registreret hos os har du en række rettigheder:

Oplysningspligt: du har ret til uopfordret at få oplysninger om vores behandling af personoplysninger om dig.

Indsigt: Du har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger om dig vi ligger inde med om dig. Dette inkluderer informationer der ikke er afgivet af dig selv.

Berigtigelse:  Du har ret til at få ændret oplysninger om dig, der ikke er korrekte.

Sletning: Du har ret til at få slettet dine oplysninger, med mindre de af andre retlige grunde skal opbevares. Det kan eksempelvis være bogføringsloven.

Begrænsning: Du har ret til at dine data bliver begrænset for behandling i en periode

Dataportabilitet: Du har ret til at få dine data udleveret, så de kan overføres til en ny leverandør

Indsigelse og automatiske beslutninger: Du har ret til at lave indsigelse mod en behandling af dine oplysninger. Du har ret til ikke at være til genstand for automatiske individuelle afgørelser og profilering.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Hvis du har afgivet samtykke til behandling af en information om dig, kan du trække dette tilbage. Dette vil stoppe behandlingen og den givne information vil blive slettet. Bemærk at det kun er de specifikke oplysninger du har givet samtykke til, der vil blive slettet. Vi kan af retlige eller kontraktmæssige årsager blive pålagt at gemme oplysninger i længere perioder.  

Retten til at klage til tilsynsmyndigheden

Du har til enhver tid ret til at klage til tilsynsmyndigheden som er: Datatilsynet Borgergade 28, -5, 1300 København K. En vejledning hertil kan findes på http://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Spørgsmål

Har du spørgsmål angående privatlivspolitikken, kan du henvende dig til forstander Thomas Krøyer på info@børnehøjskole.dk eller tlf.: 60214400.
Hvad er cookies?
Cookies er små datafiler, der gemmes på din computer, mobil eller tablet, når du færdes på internettet.

De sættes, når du besøger en hjemmeside, og de bruges til at kunne genkende dig og holde styr på, hvilke sider du har besøgt. De kan fx huske dine sprogindstillinger og andre præferencer. De er altså med til at optimere din brugeroplevelse.

Det bruger vi cookies til

Vi bruger cookies til at måle trafik og statistik på vores hjemmeside. Vi indsamler datafilerne med henblik på at registrere antallet af besøgende og populært indhold. Det kan vi bruge til at skabe endnu bedre indhold, forbedre navigationen og optimere din brugeroplevelse.

Ønsker du at slette dine cookies, kan du gøre dette under indstillingerne i din browser. Vær opmærksom på, at det kan påvirke funktionaliteten af et website. der er guides til de mest benyttede browsere til sidst på siden.