Værdier

Værdighed

På Aarhus Børnehøjskole respekteres det enkelte menneske. Børnene oplever, at der er en god tone, og at de bliver set og værdsat som dem, de er. Denne oplevelse skal medføre, at børnene også viser hinanden, højskolen og de frivillige respekt og værdighed.

Kvalitet

De aktiviteter, som foregår på børnehøjskolen, er gennemtænkte og veludførte og er således altid af en høj kvalitet. Dette kræver en høj grad af engagement fra de frivillige. Kvalitet er desuden et nøgleord for de relationer, der skabes mellem de frivillige/forstanderen og børnene, idet der er en god og tæt kontakt mellem disse.

Nysgerrighed

Nysgerrighed gennemsyrer Aarhus Børnehøjskole. Den ses både hos børn og voksne. Der skabes rum for nysgerrighed over for husets aktiviteter og fysiske rammer, og der er nysgerrighed for hinanden, livet og troen.