Værdier &
Pædagogiske Tanker

Værdighed

På Aarhus Børnehøjskole respekteres det enkelte menneske. Børnene oplever, at der er en god tone, og at de bliver set og værdsat som dem, de er. Denne oplevelse skal medføre, at børnene også viser hinanden, højskolen og de frivillige respekt og værdighed.

Kvalitet

De aktiviteter, som foregår på børnehøjskolen, er gennemtænkte og veludførte og er således altid af en høj kvalitet. Dette kræver en høj grad af engagement fra de frivillige. Kvalitet er desuden et nøgleord for de relationer, der skabes mellem de frivillige/forstanderen og børnene, idet der er en god og tæt kontakt mellem disse.

Nysgerrighed

Nysgerrighed gennemsyrer Aarhus Børnehøjskole. Den ses både hos børn og voksne. Der skabes rum for nysgerrighed over for husets aktiviteter og fysiske rammer, og der er nysgerrighed for hinanden, livet og troen.

På Aarhus Børnehøjskole møder vi hinanden med tillid, værdighed, dialog og humor. Vi tror på, at børn og frivillige vokser af at blive mødt med positive forventninger og af at indgå i tillidsfulde relationer med andre børn og voksne. På Aarhus Børnehøjskole kan man få venner og have det sjovt sammen. Vi tror på, at livet bliver lidt sjovere og lettere, hvis man møder det med et smil.

Her ser vi børnene og de frivillige, som dem de er, og vi bestræber os på, at alle føler sig trygge og hjemme på Aarhus Børnehøjskole. Vi tager alle seriøst og lytter til deres holdninger til hverdagen, samfundet, livet og trosliv. Her forventer vi, at alle, både børn og frivillige, er aktive medspillere i fællesskabet og tager ansvar for at skabe en god kultur på Aarhus Børnehøjskole.

På Aarhus Børnehøjskole er dialogen i centrum. Her taler vi om tingene. Vi taler om de små oplevelser i hverdagen, samhørighed og uenigheder i fællesskabet og indholdet i kurser og læringsaktiviteter. Vi tror på, at vi gennem dialogen kan blive klogere på de andre, os selv og den verden, vi er en del af.

Daghøjskole på Aarhus Børnehøjskole

Her skal børnene på banen, for læring er noget vi skaber sammen

På Aarhus Børnehøjskole er børnene medbestemmende i alt, hvad der sker i læringsaktiviteterne. Her skaber vi læringsaktiviteterne og læringsrummet sammen, og alle byder ind med deres kompetencer og idéer. Vi tror på, at vi udvikler os og lærer nye ting ved at være en del af et læringsmiljø, hvor vi er nysgerrige, undersøgende, udforskende, og hvor alle får chancen for at prøve sig selv af. Her er det lysten til at lære, der driver værket, og vi tror på, at når man er så fordybet i noget, at man helt glemmer verden omkring sig, så lukker man en ny verden op for sig selv.

På Aarhus Børnehøjskole får børnene ansvar; ansvar for at lære fra sig til andre, ansvar for at løfte opgaver og ansvar for at alle er en del af fællesskabet. Vi tror på, at børn og frivillige vokser og udvikler sig ved at få givet et ansvar, som de har mulighed for at leve op til. Børn og frivillige skal mærke, at her tror vi på hinanden.

Voksne, der interesserer sig for børn

På Aarhus Børnehøjskole møder børnene voksne og frivillige, der er nærværende og interesserer sig for børnene. Vi bestræber os på at skabe gode relationer mellem børn og frivillige, da vi tror på, at vi udvikler os som mennesker ved at indgå i relationer med hinanden. Her møder vi børnene i øjenhøjde, og vi bestræber os på, at alle skal føle sig set og respekteret. Her er der plads til alle, og det er vigtigt for os, at alle føler sig som en del af fællesskabet.

På Aarhus Børnehøjskole møder børnene voksne og frivillige, der er nysgerrige på at lære børnene at kende. Her kan de voksne og frivillige finde på at stille spørgsmål, som fx “Hvad er en god dag for dig?”, “Hvad synes du er retfærdigt og uretfærdigt?”, “Hvad vil du gøre, når du oplever uretfærdighed?” og “Hvad tror du, at meningen med livet er?”.